Громадська спілка «Асоціація ЕСО здоров’я України»

Громадська спілка «Асоціація ЕСО здоров’я України»

 • Зателефонувати
 • Написати

Головною метою діяльності Спілки є сприяння модернізації та автономізації закладів охорони
здоров’я в Україні на партнерських засадах з метою їх ефективного функціонування шляхом:

 • розробки (адаптації) та впровадження нових підходів, стандартів, алгоритмів в управлінні
  медичними закладами;
 • впровадження сучасних інформаційних та інноваційних технологій, розробка (адаптація)

медичних стандартів, у тому числі в рамках створення єдиної електронної системи охорони
здоров’я України.

Мета діяльності Спілки реалізується з наступними цілями:

 • Формулювання завдань у сфері охорони здоров’я, які потребують вирішення за допомогою
  інноваційних підходів, інформатизації та цифрових технологій;
 • Консолідації учасників ринку у сфері охорони здоров’я в Україні та поза її межами задля
  досягнення основної мети діяльності Спілки на засадах спільного та взаємовигідного
  співробітництва;
 • Розповсюдження новітніх технологій та нових знань у сфері електронної системи охорони
  здоров’я та ефективного управління медичними закладами.