Бiзнес-школа "Good School"

Бiзнес-школа "Good School"

  • Зателефонувати
  • Написати
  • Facebook
  • Веб-сайт

Навчання з нуля до рiвня спецiалiста у практикуючих експертiв галузi, курси та тренiнги пiдвищення квалiфiкацiI для бухгалтерiв, спецiалiстiв кадровоi служби,  фiнансових фахiвцiв, HR менеджерiв, менеджерiв рiзних рiвнiв, ЗЕД, логiстики, ресторанного та готельного бiзнесу , англiйськоi мови та iн.