УКРАЇНСЬКА НЕЙРООФТАЛЬМОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ

УКРАЇНСЬКА НЕЙРООФТАЛЬМОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ

 • Зателефонувати
 • Написати

Основними завданнями Організації є:

 • сприяння розвитку нейроофтальмології та інших медичних напрямів в Україні;
 • аналіз та узагальнення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду в сфері медицини, в тому числі нейроофтальмології, впровадження передового вітчизняного та іноземного досвіду в сфері нейроофтальмології;
 • сприяння та  організація допомоги закладам охорони здоров’я в забезпеченні лікувальними препаратами, сучасним діагностичним і лікувальним обладнанням;
 • організація вивчення громадської думки в Україні та за кордоном щодо актуальних питань функціонування та розвитку систем охорони здоров’я загалом та нейроофтальмології зокрема;
 • участь в науково-дослідницькій роботі з розвитку медицини;
 • сприяння організації та надання висококваліфікованої медичної допомоги населенню, на основі застосування сучасних досягнень науки і використання новітньої техніки, нових способів і методів діагностики та лікування, в тому числі із застосуванням сучасних телекомунікаційних систем;
 • організація проведення круглих столів, семінарів, конференцій, бізнес-сніданків, спільних заходів, присвячених проблемам медицини загалом та нейроофтальмології зокрема, в тому числі за участі пацієнтів;
 • участь у розробці та прийнятті нормативно-правових актів, державних програм розвитку медицини загалом та нейроофтальмології зокрема;
 • сприяння підвищенню рівня організація проведення післядипломної підготовки та безперервного професійного розвитку  спеціалістів-нейроофтальмологів, фахівців суміжних спеціальностей;
 • організація навчання та підвищення кваліфікації іноземних фахівців;
 • участь у атестації нейроофтальмологів і науковців.

Нові відео Всі