INSCIENCE LIVE. Life on Mars

INSCIENCE LIVE. Life on Mars

250 грн

INSCIENCE LIVE. Life on Mars

Як ми будемо жити на Марсі та що відчуватимемо? Онлайн-лекція засновника Mars Society Роберта Зубріна та практичного психолога Нарімана Дарвішова.

ENGLISH BELOW

 

Оселитися на іншій планеті — давня мрія людства. Про колонізацію Марса писав Рей Бредбері, а Девід Боуї у пісні запитував, чи є життя на червоній планеті. Науковці світу вже давно вивчають біологічний потенціал Марса. На думку вчених, найближчими десятиліттями саме на Марсі з’явиться перше місто людей за межами Землі. 

Як ми будемо жити на Марсі та що відчуватимемо — дізнайтеся під час онлайн-лекції INSCIENCE. Засновник Mars Society, аерокосмічний інженер Роберт Зубрін розповість, як відбуватиметься колонізація нової планети. А практичний психолог-консультант Наріман Дарвішов поділиться, як перші колонізатори почуватимуться в нових умовах існування.

Як виглядатиме перше місто на Марсі? Чому в кожній родині колонізаторів має бути робот? Чому перша колонія має з’явитися саме на Марсі, а не на Місяці? Як вплине марсіанське переселення на наше психічне здоров’я згідно з симуляціями польотів? Чи змінюватиметься наш організм під впливом радіації та сонячного вітру? Як одягатимуться та що їстимуть перші колонізатори? Як заводи на Марсі можуть забезпечити Землю майже нескінченною та “чистою” енергією? 

Лектори:

Роберт Зубрін — аерокосмічний інженер, автор науково-популярних бестселерів, засновник Mars Society. Теоретик космічних досліджень та автор низки концепцій космічних двигунів. Надихнув Ілона Маска на створення SpaceX. Mars Society — організація, яка популяризує ідеї колонізації Марса з 1998 року. До організації входять Джеймс Кемерон, Стенлі Робінсон, до ради директорів входив Ілон Маск. 

Наріман Дарвішов — практичний психолог, аспірант кафедри психодіагностики та клінічної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, магістр психології. Популяризатор науки. Розробляє психометричні тести, займається психологічною підготовкою кіберспортсменів та практикує психологічне консультування. 

 

Лекція відбудеться онлайн 20 травня о 19:00

Мова лекції: англійська

⚡Квиток “Рання пташка” — 300 грн до 18 травня включно.

⚡ Квиток напередодні лекції — 400 грн до 20 травня включно.

⚡ “Science lover” – квиток, який не просто дає вам доступ до вебінару, а й підтримує роботу усієї команди INSCIENCE, яка популяризує науку в Україні. 

 

ENGLISH

 

To inhabit another planet is an old human dream. Ray Bradbury wrote about the colonization of Mars and David Bowie questioned the life on red planet in his song. Scientists have been exploring the biological potential of Mars for a long time. And they have no doubt that the first human settlements will be on Mars in the next decades.

How will we live and what will we feel on Mars? Find out more during the INSCIENCE online lecture. The founder of the Mars Society, aerospace engineer Robert Zubrin will tell about Mars colonization. Psychologist-consultant Nariman Darvishov will share his thoughts about feelings of the first colonizers in new conditions of existence.

How will the first city on Mars look like? Why should every family of colonizers have a robot? Why should the first colony be built on Mars, not on the Moon? How will Martian migration affect our mental health according to flight simulations? How will our body change under the radiation influence and solar wind? What about clothes and food of first colonizers? How could Mars factories provide almost infinite and "clean" energy for Earth citizens?

 

Lecturers:

Robert Zubrin — aerospace engineer, author of popular science bestsellers, founder of the Mars Society. Theorist of space researches and author of a number of space engines concepts. Elon Mask was inspired by Rober Zubrin to create SpaceX. The Mars Society is an organization that promotes Mars colonization since 1998. The organization includes James Cameron and Stanley Robinson; the board of directors included Elon Musk.

Nariman Darvishov — practical psychologist, postgraduate student of the Department of Psychodiagnostics and Clinical Psychology, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Master of Psychology. Popularizer of science. Creates psychometric tests, engages in psychological training of e-sportsman and practices psychological counseling.

 

The lecture will take place online on May 20, at 19:00.

Language: English

 

⚡ Early Bird ticket - UAH 300 until May 18.

⚡ Last-minute ticket - UAH 400 until May 20.

⚡ Science lover ticket - gives you not only access to the webinar, but also supports the work of the INSCIENCE team that promotes science in Ukraine.

Тип: Продукт
Тематика: Астрономія
Організатор: INSCIENCE

To inhabit another planet is an old human dream. Ray Bradbury wrote about the colonization of Mars and David Bowie questioned the life on red planet in his song. Scientists have been exploring the biological potential of Mars for a long time. And they have no doubt that the first human settlements will be on Mars in the next decades.

How will we live and what will we feel on Mars? Find out more during the INSCIENCE online lecture. The founder of the Mars Society, aerospace engineer Robert Zubrin will tell about Mars colonization. Psychologist-consultant Nariman Darvishov will share his thoughts about feelings of the first colonizers in new conditions of existence.

How will the first city on Mars look like? Why should every family of colonizers have a robot? Why should the first colony be built on Mars, not on the Moon? How will Martian migration affect our mental health according to flight simulations? How will our body change under the radiation influence and solar wind? What about clothes and food of first colonizers? How could Mars factories provide almost infinite and "clean" energy for Earth citizens?

 

Lecturers:

Robert Zubrin — aerospace engineer, author of popular science bestsellers, founder of the Mars Society. Theorist of space researches and author of a number of space engines concepts. Elon Mask was inspired by Rober Zubrin to create SpaceX. The Mars Society is an organization that promotes Mars colonization since 1998. The organization includes James Cameron and Stanley Robinson; the board of directors included Elon Musk.

Nariman Darvishov — practical psychologist, postgraduate student of the Department of Psychodiagnostics and Clinical Psychology, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Master of Psychology. Popularizer of science. Creates psychometric tests, engages in psychological training of e-sportsman and practices psychological counseling.

 

The lecture will take place online on May 20, at 19:00.

Language: English

 

Tickets:

⚡ Early Bird ticket - UAH 300 until May 18.

⚡ Last-minute ticket - UAH 400 until May 20.

⚡ Science lover ticket - gives you not only access to the webinar, but also supports the work of the INSCIENCE team that promotes science in Ukraine.

Каталог продукта

Відео
01:36:21
250 грн