Интегральный тип отношений / Інтегральний тип відносин

Интегральный тип отношений / Інтегральний тип відносин

250 грн

Интегральный тип отношений / Інтегральний тип відносин

Законы построения отношений. Симметричные и несимметричные отношения. Особенности разных групп отношений. Разбор типов отношений. Примеры из жизни.

Симметричные и несимметричные отношения. Особенности разных групп отношений по дихотомиям.
Разбор типов отношений. Ревизия и соцзаказ. Конфликт, погашение, квазитождество. Мираж, деловые. Особенности проявления полудуальных отношений разных типов по дихотомиям.
дуальность, активация, зеркало.Примеры из жизни.

Симетричні та несиметричні відносини.
Особливості різних груп відносин. Діхотомії.
Аналіз типів відносин. Ревізія та соціальне замовлення. Конфлікт, погашення, квазітождество. Міраж, ділові. Особливости проявлення напівдуальних відносин у різних типів за діхототміями. Дуальність, активація, дзеркало.
Живі життєві приклади.

Тип: Продукт

Рекомендуємо - Школа гуманітарної соціоніки Віктора Гуленка