Модульний курс “Цифрова грамотність освітян”

Модульний курс “Цифрова грамотність освітян”

0 - 900 грн

Модульний курс “Цифрова грамотність освітян”

Мета курсу: мотивувати вчителів, керівників шкіл, шкільних управлінців розвивати нові медіаосвітні компетентності та імплементувати набуті знання до навчального процесу.

  Модульний курс “Цифрова грамотність освітян”

Наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладами освіти і системою освіти має стати інструментом забезпечення успіху нової української школи. Запровадження ІКТ в освітній галузі має перейти від одноразових проектів у системний процес, який охоплює всі види діяльності. ІКТ суттєво розширять можливості педагога, оптимізують управлінські процеси, таким чином формуючи в учня важливі для нашого сторіччя технологічні компетентності.

Мета курсу: мотивувати вчителів, керівників шкіл, шкільних управлінців розвивати нові медіаосвітні компетентності та імплементувати набуті знання до навчального процесу. Курс орієнтований на надання вчителям знань та навичок, необхідних для безпечної навігації в цифровому середовищі, розвиток цифрового інтелекту та інформаційно-цифрових компетенцій педагога, що відповідають за успішну життєво-професійну діяльність особистості, її високу конкурентоздатність та кар’єрне зростання.

Формувати та вдосконалювати навички використання інформаційних технологій вчителями задля забезпечення якісного викладання ними профільних дисциплін у Новій українській школі.

Розвинути готовність педагогічних та науково-педагогічних працівників до інноваційної педагогічної діяльності і вдосконалення їхньої професійно-педагогічної компетентності; удосконалити у педагогів навички системного використання цифрових і креативних технологій в освітньому процесі Нової української школи;

 

У навчальному курсі розглянуто можливості розвитку цифрового інтелекту учителя і учня з використанням інформаційно-цифрових практик і технологій в освітньому процесі. Узагальнено досвід реалізації найефективніших цифрових технологій і методів у забезпеченні продуктивності освітнього процесу. Запропоновано самостійні опрацювання для закріплення знань. Розглянуто можливості використання різних інтерактивних додатків та ресурсів для використання на уроках або під час підготовки до занять.

Напрям: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку; розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій); формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України "Про освіту"; цифрова компетентність.

 

Компетенції: 

загальні компетенції: цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку; інформаційно-комунікаційна компетентність; компететності у галузі техніки і технологій; 

професійні компетенції: інформаційно- цифрова компетентність; здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності; здатність ефективно використовувати наявні та створювати ( за потреби ) нові електронні ( цифрові ) освітні ресурси; здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі; здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання та розвитку учнів; здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів.

 

Форма навчання: дистанційна

Вид підвищення кваліфікації: вебінари ( навчання за програмами підвищення кваліфікації )

Тривалість: 50 год (34 год / ЄКТС онлайн зустрічей + 16 год С/О)

Кількість модулів: 4 модулі

Кількість зустрічей: 16 ефірів 

Розклад: 1 модуль на місяць / вт, чт 19:00 - 21:00 

 

Старт: 17 серпня 2021 

 

Цільова аудиторія курсу:

  • Менеджери освіти будь-якого рівня (директори, заступники директорів, методисти).
  • Педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів дошкільної освіти,  загальної середньої освіти, професійної\професійно-технічної освіти. 
  • Учителі-предметники, репетитори, студенти педагогічних ВНЗ. 
  • вчителі ЗОШ
  • викладачі ЗВО
  • методисти закладів освіти
  • педагогічні працівники альтернативних шкіл та приватних закладів
Тип: Пакет

Каталог продукта

Курс
17.08.2021 19:00 - 25.11.2021 21:00
Модульний курс “Цифрова грамотність освітян”
- Вебінар/Online: Освіта та компетентності майбутнього 17.08.2021 19:00 - 17.08.2021 20:30
- Вебінар/Online: Цифрові інструменти Google 19.08.2021 19:00 - 19.08.2021 20:00
- Вебінар/Online: Цифрові інструменти Google 25.08.2021 19:00 - 25.08.2021 20:00
- Вебінар/Online: YouTube - канал, як один із способів збереження відео-файлів 26.08.2021 19:00 - 26.08.2021 20:00
- Вебінар/Online: Огляд платформ для проведення уроків 21.09.2021 19:00 - 21.09.2021 20:00
- Вебінар/Online: Системи для організації дистанційного навчання 23.09.2021 19:00 - 23.09.2021 20:00
- Вебінар/Online: Інструменти для взаємодії з учнями та онлайн-сервіси 28.09.2021 19:00 - 28.09.2021 20:00
- Вебінар/Online: Використання месенджерів та соціальних мереж 30.09.2021 19:00 - 30.09.2021 20:00
- Вебінар/Online: Безкоштовні ресурси з конспектами або готовими уроками 19.10.2021 19:00 - 19.10.2021 21:00
- Вебінар/Online: Ресурси зі створення тестів, завдань для перевірки знань 21.10.2021 19:00 - 21.10.2021 21:00
- Вебінар/Online: Робота з презентаціями: сайти та мобільні додатки. 26.10.2021 19:00 - 26.10.2021 20:30
- Вебінар/Online: Ресурси для роботи з відео 28.10.2021 19:00 - 28.10.2021 21:00
- Вебінар/Online: Мережевий етикет та онлайн-поведінка 16.11.2021 19:00 - 16.11.2021 21:00
- Вебінар/Online: Організація безпечних онлайн-уроків 18.11.2021 19:00 - 18.11.2021 21:00
- Вебінар/Online: Інформаційна безпека в освітньому середовищі 23.11.2021 19:00 - 23.11.2021 21:00
- Вебінар/Online: Відкриті ресурси для самоосвіти з цифрової грамотності 25.11.2021 19:00 - 25.11.2021 21:00
0 - 900 грн

Рекомендуємо - Тренінговий центр підвищення кваліфікації "Академія талановитих керівників"