"Моніторинг і оцінка" практичний семінар-тренінг

"Моніторинг і оцінка" практичний семінар-тренінг

"Моніторинг і оцінка" практичний семінар-тренінг

Ефективність моніторингу доведена у підвищенні інституційної, фінансової, комунікативної спроможності організацій різних форм власності, виконанні управлінських завдань, оптимізації розподілу та витрачанні коштів, економічному моделюванні, визначенні пріо

Ефективність моніторингу доведена у підвищенні інституційної, фінансової, комунікативної спроможності організацій різних форм власності, виконанні управлінських завдань, оптимізації розподілу та витрачанні коштів, економічному моделюванні, визначенні пріоритетних, перспективних напрямків розвитку, фінансовому прогнозі, контролю бюджетів, прийняття рішень, антикризовому менеджменті, розробці та впровадженні превентивних заходів для запобігання непередбачуваним втратам, корупції та зловживанням. Крім того, моніторинг є інструментом взаємодії і порозуміння влади і громади.

У демократичних країнах моніторинг та оцінка є незамінним інструментом побудови громадянського суспільства.

Семінар - тренінг надає практичний інструмент  взаємодії влади і громади в питаннях запобігання корупції, ефективного використання коштів, побудови демократичного суспільства.  

Ви ознайомитесь з практичним досвідом використання інструментів моніторингу у повсякденній практиці.

Семінар – тренінг включає інтерактивні компоненти, практичні завдання, рольові ігри.

Програма семінарів включає, але не обмежується наступною тематикою:

І.1. Моніторинг для бізнесу

І.2. Медіа моніторинг

 

І.3. Моніторинг та оцінка у діяльності державних органів:

 • стратегічне планування, визначення мети та пріоритетних напрямків розвитку; постановка завдань; коригування діяльності у реальному часі; розробка технічного завдання;

 

 • методологія та інструментарій моніторингу та оцінки у сфері державного управління;
 • контроль видатків та зменшення фінансових ризиків (розподілення відповідальності, контроль за поточною діяльністю окремих секторів / напрямків / відділів)
 • підвищення результативності діяльності (співставлення короткострокових та стратегічних планів, усунення неефективних, затратних ланок діяльності)
 • підвищення кваліфікації управлінських кадрів
 • міжнародні стандарти управління

 

І.4. «Моніторинг у роботі громадських організацій»:

 1. Моніторинг у роботі НУО для підвищення інституційної спроможності неурядової організації, оптимізація управління та підвищення ефективності розподілення ресурсів

- інструменти контролю програм, проектів, місцевих бюджетів

- інструменти моніторингу виконання програм та проектів, використання коштів, громадський моніторинг та контроль бюджетів громад

- методологія та інструментарій проведення моніторингу:

 • формулювання проблематики
 • розробка інструментарію, системи індикаторів та показників контролю
 • встановлення показників негайної віддачі,
 • використання проміжних результатів дослідження,
 • застосування показників завершального впливу
 • моделювання можливих шляхів вирішення проблеми

 

 1. Робота з результатами моніторингу
 • комунікації всередині громади
 • оприлюднення результатів
 • попередження негативних наслідків
 • виправлення фактів недобросовісного використання ресурсів громади
 • передбачення і уникнення зловживань

 

Під час практичних занять слухачі отримають завдання створити команду, визначити ключових виконавців та відповідальних;  написати технічне завдання; спланувати та розподілити ресурси; обґрунтувати методологію; зробити результати моніторингу інструментом формування громадської думки та ін.  Спеціально заплановані тестові завдання допоможуть визначити ціннісні орієнтири та критерії демократичних відносин основних гравців громадянського суспільства тощо.

Семінар – тренінг проводить Людмила Веспер, директор Інформаційно – аналітичного Центру «Український інтелект», www.Ukr-monitor.com.ua  голова ГО «РУС», тренер, викладач, громадський діяч.

Людмила Веспер має 20 річний досвід виконання  замовлень з моніторингу для організацій різних форм власності, як українських так і зарубіжних. Більше 15 років Людмила проводить навчання, тренінги та консультації зі стратегічного планування, моніторингу, аналітичних досліджень.

 

Усі надані матеріали є інтелектуальною власністю автора Веспер Людмили і захищені авторським правом згідно законодавства України.

 

 

Тип: Продукт
Експерт: Luda Vesper

Каталог продукта

Відсутні пропозиції