Розвиток мовленнєвої активності дітей з аут. порушеннями.

Розвиток мовленнєвої активності дітей з аут. порушеннями.

Безкоштовно

Розвиток мовленнєвої активності дітей з аут. порушеннями.

Методичний посібник "Розвиток мовленнєвої активності дітей з аутистичними порушеннями старшого дошкільного віку". Автори: М. К. Шеремет, Н. В. Базима.

Навчально-методичний посібник містить теоретичне обґрунтування та практичні рекомендації щодо формування мовленнєвої активності у дітей з аутистичними порушеннями на основі міждисциплінарного аналізу спеціальної психолого-
педагогічної науково-методичної літератури та сучасних підходів до навчання й виховання дітей зазначеної категорії. 

Описано комплексне експериментальне вивчення особливостей мовленнєвої активності у дітей з аутистичними порушеннями
старшого дошкільного віку з визначенням компонентів (мотивованість, ініціативність, змістовність), критеріїв та показників мовленнєвої активності. 

Виявлено та детально описано особливості мовленнєвої активності старших дошкільників з аутистичними порушеннями. Визначено та науково обґрунтовано психолого-педагогічні умови та прийоми корекційного підходу до формування мовленнєвої активності у дітей зазначеної категорії. 

Представлено методику формування мовленнєвої активності, що має дослідницько-діагностичний, корекційно-діяльнісний та функціонально-мовленнєвий етапи формування, кожен з яких передбачає власну мету, завдання, напрямки, методи і прийоми роботи, та експериментально доведено її дієвість за умов спеціально організованої, цілеспрямованої, послідовної та систематичної корекційно- розвивальної роботи за запропонованою методикою.

Для кого:
Адресовано дефектологам, корекційним педагогам, спеціальним та практичним психологам, логопедам загальноосвітніх та спеціальних дошкільних закладів, працівникам психолого-медико-педагогічних консультацій, студентам напряму «Корекційна освіта (за нозологіями)», «Дефектологія», батькам дітей з психофізичними порушеннями, зокрема, з аутизмом та аутистичними порушеннями.

Автори: М. К. Шеремет, Н. В. Базима.

Тип: Продукт

Каталог продукта

Рекомендуємо - Тренінговий центр підвищення кваліфікації "Академія талановитих керівників"