Відео-курс “Цифрова грамотність освітян”

Курс орієнтований на надання вчителям знань та навичок, необхідних для безпечної навігації в цифровому середовищі, розвиток цифрового інтелекту та інформаційно-цифрових компетенцій педагога, що відповідають за успішну життєво-професійну діяльність особистості та її високу конкурентоздатність. #Відео

Дистанційні уроки – не тільки кошмар педагога, але й невід’ємна частина нашої нової реальності.
За дистанційкою майбутнє! Тож саме час повірити у свій цифровий інтелект та розкрити секрети цікавих, захопливих та ефективних онлайн-уроків!

 «Цифрова грамотність для освітян» - відео-курс створений спеціально для освітян.

Онлайн-курс «Цифрова грамотність» - це:
• 30 навчальних годин у зручному графіку,
• 3 тематичні модулі,
• 14 навчальних ефірів і матеріал на самостійне опрацювання,
• освоєння 30+ корисних програм та технологій для організації онлайн-навчання,
• нова впевненість у своїх вміннях та навичках,
• сертифікат про закінчення курсу - 30 год,
• бали для підвищення професійної кваліфікації.

Запровадження ІКТ в освітній галузі має перейти від одноразових проектів у системний процес, який охоплює всі види діяльності. ІКТ суттєво розширять можливості педагога, оптимізують управлінські процеси, таким чином формуючи в учня важливі для нашого сторіччя технологічні компетентності.

Мета курсу: мотивувати вчителів, керівників шкіл, шкільних управлінців розвивати нові медіаосвітні компетентності та імплементувати набуті знання до навчального процесу.

У навчальному курсі розглянуто можливості розвитку цифрового інтелекту учителя і учня з використанням інформаційно-цифрових практик і технологій в освітньому процесі. Узагальнено досвід реалізації найефективніших цифрових технологій і методів у забезпеченні продуктивності освітнього процесу. Запропоновано самостійні опрацювання для закріплення знань. Розглянуто можливості використання різних інтерактивних додатків та ресурсів для використання на уроках або під час підготовки до занять.

Напрям:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку;
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій);
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України "Про освіту";
 • цифрова компетентність.

Компетенції: 

загальні компетенції: цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку; інформаційно-комунікаційна компетентність; компететності у галузі техніки і технологій; 

професійні компетенції: інформаційно- цифрова компетентність; здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності; здатність ефективно використовувати наявні та створювати ( за потреби ) нові електронні ( цифрові ) освітні ресурси; здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі; здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання та розвитку учнів; здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів.

Цільова аудиторія:

 • Менеджери освіти будь-якого рівня (директори, заступники директорів, методисти).
 • Педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів дошкільної освіти,  загальної середньої освіти, професійної\професійно-технічної освіти. 
 • Учителі-предметники, репетитори, студенти педагогічних ВНЗ. 
 • вчителі ЗОШ
 • викладачі ЗВО
 • методисти закладів освіти
 • педагогічні працівники альтернативних шкіл та приватних закладів

Сертифікат підвищення кваліфікації- 30 год/1 кредит ЄКТС.

Дата отримання сертифікату та Програми підвищення кваліфікації 20 лютого 2023 року.

 

Тип: Продукт
 1. Цифровізація системи освіти та цифрові компетентності
 2. Цифрові інструменти Google: Google диск, Google форми, Google Keep. Альтернативи Google диску.
 3. Цифрові інструменти Google: Google-аккаунт, Gmail-пошта, Google- календар.
 4. YouTube-канал, як один із способів збереження відео файлів та просування власних напрацюнь.
 5. Огляд платформ для проведення уроків:Zoom,Google Meet, Pruffme.
 6. Системи для організації дистанційного навчання
 7. Інструменти для взаємодії з учнями та онлайн-сервіси для організації проєктного навчання.
 8. Використання месенджерів та соціальних мереж
 9. Безкоштовні ресурси з конспектами або готовими уроками
 10. Ресурси зі створення тестів, завдань для перевірки знань.
 11. Робота з презентаціями: сайти та мобільні додатки
 12. Ресурси для роботи з відео
 13. Створення дидактичних та роздаткових матеріалів у Microsoft PowerPoint та Canva.
 14. Відкриті ресурси для самоосвіти з цифрової грамотності.

 

Каталог продукта

Рекомендуємо - Тренінговий центр підвищення кваліфікації "Академія талановитих керівників"