07-05-2018  3324
Academy of Tutoring
Academy of Tutoring
Перша в Україні Школа Тьюторів, яка пропонує програми професійного зростання представникам освіти, батькам і всім зацікавленим в розвитку дітей та молоді

Сьогодні тьюторинг – тренд, і кожна поважаюча себе школа поспішає оголосити про впровадження тьюторського супроводу

Сьогодні тьюторинг - тренд, і кожна поважаюча себе школа поспішає оголосити про впровадження тьюторського супроводу. Хочу поділитися нюансами, без яких просто неможливо реалізувати цей підхід на практиці.

Отже, 8 концептуально важливих принципів, на яких ґрунтується метод тьюторингу:

1. Відкрите варіативне освітнє середовище.

Умовою для реалізації тьюторингу є створення відкритого варіативного освітнього середовища. Саме в цих умовах дитина, яка вміло направляється тьютором, може робити вибір, обговорювати можливі ризики і перспективи, аналізувати результати того чи іншого вибору, таким чином, поступово вибудовуючи своє майбутнє.

2. Індивідуалізація – основа тьюторингу.

Найголовніше в тьюторському підході - принцип індивідуалізації. Коли учень стає активним суб'єктом, а не об'єктом освітнього процесу: бере участь у виборі свого персонального освітнього або життєвого шляху, ставить перед собою цілі і завдання, оцінює перспективи, і приймає відповідальність за свій вибір.

3. Тьюторинг – це довгий процес.

Тьюторинг спрямований на всебічний розвиток підопічного. Кожна людина має потенціал, який не завжди ми бачимо, але який може розкритися тільки в певних умовах.

4. Оцінка можливостей. 

Розвиток полягає не тільки в тому, щоб зрозуміти свої здібності, але й у тому, щоб оцінити невикористані можливості. Процес розвитку, який відбувається в рамках тьюторінгу, заснований на розкритті та ефективному використанні цих можливостей, а також на розумінні своїх слабких та сильних сторін.

5. Досягнення цілей.

Основою тьюторингу є не тільки досягнення мети, поставленої перед учнем, але й визначення способів її досягнення. Дитина усвідомлено приймає на себе відповідальність за всі можливі наслідки свого вільного вибору. Завдання тьютора направляти і мотивувати підопічного на досягнення мети.

6. Рефлексія.

Один з основних інструментів тьюторингу. Саме рефлексія допомагає аналізувати свої дії, стимулює процес самосвідомості, є найважливішим чинником самовдосконалення. А роль тьютора в тому, щоб мотивувати підопічного до рефлексії.

7. Взаємовідносини між тьютором та підопічним.

Взаємоповага, довіра, автономія учня з одного боку, авторитет, довіра та віра тьютора в учня - з іншого. І, безумовно, добровільність цих відносин, які не є метою самі по собі, проте, є обов'язковою умовою. Без взаємин робота тьютора неможлива.

8. Співпраця.

Не тільки тьютор впливає на свого підопічного, але й дитина впливає на дорослого. Ці відносини сміливо можна назвати співпрацею, оскільки зростає педагогічний досвід, відбувається обмін інформацією, відпрацьовуються нові методики і компетенції, досвід набуває не тільки дитина, а й тьютор. Звичайно, тьюторинг не вирішує всі проблеми української освіти, але це - методика, в якій саме дитина знаходиться в центрі освітнього процесу.

 4 листопада 2018 року стартує 9-та Школа Тьюторів, ознайомитися з програмою та зареєструватися Ви маєте можливість за посиланням: https://training.academy/uk/offer/shkola-tyutoriv-osin-2018

Тетяна Швець
Директор програм в Міжнародній Академії Тьюторингу
Заст. директора Приватної школи "Афіни"
Кандидат педагогічних наук, тренер, тьютор, супервізор