Тренінг "Стратегічне планування в роботі ОГС"

Тренінг "Стратегічне планування в роботі ОГС"

Тренінг "Стратегічне планування в роботі ОГС"

Тренінг "Стратегічне планування в роботі організацій громадського сектору" Мета тренінгу: підвищення організаційної спроможності громадських організацій шляхом отримання учасниками (-цями) тренінгу знань та практичних навичок з структурування розвитку

Завдання тренінгу:

 1. Надати учасникам (-цям) знання та практичні навички для здійснення ними в подальшому ефективного стратегічного планування та організаційного розвитку своєї організації;
 2. Підготувати основу-заготовку стратегічного плану організаційного розвитку організації на 20ХХ-20ХХ рр.

 Результати тренінгу: після участі в тренінгу його учасники (-ці):

 • Розумітимуть сутність організаційного розвитку та стратегічного планування і його необхідність для організації;
 • Чітко знатимуть сильні та слабкі сторони своєї організації, можливості та загрози для організації завдяки проведеному SWOT-аналізу;
 • Чітко знатимуть клієнтів, бенефіціаріїв, партнерів, конкурентів своєї організації завдяки проведеному аналізу зацікавлених сторін (стейкхолдерів);
 • Матимуть визначену візію (бачення майбутнього) організації станом на 01.01.20ХХ р.;
 • Матимуть визначену місію своєї організації;
 • Матимуть визначені цінності та принципи своєї організації;
 • Матимуть визначені не менш ніж 3-и пріоритетні напрямки діяльності своєї організації;
 • Матимуть визначені цілі та завдання за критеріями SMART для кожного з не менш ніж 3-х пріоритетних напрямків діяльності організації;
 • Отримають підготовлену основу-заготовку стратегічного плану своєї організації на 20ХХ-20ХХ рр.;
 • Вмітимуть здійснювати стратегічне планування роботи своєї організації;
 • Отримають основу-заготовку бізнес плану за ключовими напрямками розвитку;
 • Будуть розуміти сутність та умови ефективної роботи команди;
 • Будуть вміти ефективно співпрацювати в команді;
 • Будуть розуміти особливості роботи в команді на різних етапах її розвитку;
 • Будуть знати які командні ролі є для них найбільш комфортними;
 • Будуть вміти ефективно приймати рішення в команді;
 • Вмітимуть здійснювати аналіз вигод та витрат.
Тип: Продукт
Експерт: Luda Vesper

Каталог продукта

Відсутні пропозиції