Онлайн курс підготовки медіаторів: базові навички

Онлайн курс підготовки медіаторів: базові навички

4 150 - 11 205 грн

Онлайн курс підготовки медіаторів: базові навички

Онлайн курс підготовки медіаторів - посередників з врегулювання спорів - дозволяє отримати нову професію, а також додати корисні навички та уміння ефективної роботи з конфліктами до основної спеціальності

Для професіоналів: 

юристів, психологів, педагогів, HR-менеджерів

та всіх тих, хто за родом своєї діяльності стикається з необхідністю вирішувати конфлікти і бажає:

 • додати корисні навички врегулювання конфліктів до основної спеціальності,
 • отримати додаткову спеціальність медіатора,
 • стати більш затребуваним фахівцем і отримувати більше за свої послуги

ПРОГРАМА

Блок 1 – ДОСЛІДНИЦЬКИЙ

Теми:

 1. Розуміння  конфлікту: природа, причини, функції. Конфлікт як можливість конструктивних змін. Основні принципи трансформації конфліктів.
 2. Аналіз конфлікту: методи і підходи. Ескалація конфлікту. Способи інтервенції в конфлікт.
 3. Стратегії поведінки у конфлікті.
 4. Медіація як спосіб альтернативного врегулювання спорів.

В дослідницькому блоці ви:

 • розглянете різні види конфліктів, їх причини та особливості;
 • застосуєте 3 методи аналізу конфлікту;
 • навчитесь визначати стадії розвитку конфлікту та способи інтервенції в   нього;
 • проаналізуєте 5 стилів поведінки в конфлікті;
 • навчитесь застосовувати алгоритм прийняття рішень «виграла/виграла»
 • отримаєте загальне розуміння процесу медіації, її принципів та правил.

Результат: 

ви маєте достатньо знань і навичок, щоб почувати себе впевнено при роботі з конфліктами, тобто конфліктологічно компетентні

 

Блок 2 - ПРОЦЕДУРНИЙ

Теми:

 1. Етапи медіації, їх цілі і завдання.
 2. Принципи і правила медіації.
 3. Критерії медіабельності спору.

В процедурному блоці ви:

 • дослідите основні принципи медіації,
 •  навчитесь визначати медіабельність конфлікту,
 •  визначите важливість правил під час процедури,
 •  розрізнятимете цілі і завдання етапів медіації,  
 •  відпрацюєте кожен з етапів і весь процес в симуляціях.

Результат: 

ви орієнтуєтесь в структурі процесу і здатні вести процедуру медіації, тобто процедурно компетентні.

 

Блок 3 - ПРАВОВИЙ

Теми:

 1. Законодавче регулювання медіації та діяльності медіатора в Україні.
 2. Основні положення цивільного, сімейного, трудового, господарського, адміністративного, кримінального законодавства, що стосуються вирішення спорів за допомогою медіації.
 3. Правова сутність угод в медіації.       

В правовому блоці ви:

 • розберетесь в особливостях розгляду конфліктів у судах, правоохоронних та інших передбачених законодавством органах;
 • навчитесь аргументувати переваги процесу медіації порівняно з іншими видами вирішення юридичних спорів та
 • визначати випадки незаконності процедури медіації;
 • відпрацюєте навички вирішення шляхом медіації цивільних, сімейних, трудових, господарських спорів, а також питань, пов’язаних з притягненням до адміністративної чи кримінальної відповідальності;
 • навчитесь оформлювати різні види угод щодо медіації.

Результат: 

ви розбираєтесь в законодавстві та дотримуєтесь його в своїй діяльності як медіатора, тобто правничо компетентні.

 

Блок 4 - ОСОБИСТІСНИЙ

Теми:

 1. Емоційний інтелект, асертивність, здатність до рефлексіі, стресогнучкість.
 2. Ціннісний та етичний аспекти діяльності медіатора. Кодекс етики медіатора.
 3. Турбота про себе і профілактика вигоряння.

В особистісному блоці ви:

 • відпрацюєте вміння розпізнавати та називати емоції,
 •   вдосконалите навички керування емоціями та поведінкою,
 •   освоїте дієві техніки керування стресом,
 •   проаналізуєте кодекс етики медіатора,
 •   визначите межі між роллю медіатора та іншими ролями,
 •   вдосконалите навички саморефлексії,
 •   відпрацюєте вміння запитувати, приймати та надавати зворотній зв’язок.   

Результат: 

ви дієте врівноважено та відповідно до цінностей і норм етики медіатора, тобто емоційно та рефлексивно компетентні.

 

Блок 5 - КОМУНІКАТИВНИЙ

Теми:

 1. Види та рівні комунікації. Ознаки деструктивної комунікації.
 2. Поняття, види та техніки активного слухання.
 3. Теорія і практика «я»-висловлювань.
 4. Мистецтво ставити запитання.

В комунікативному блоці ви:

 • навчитесь відстежувати ознаки деструктивної комунікації, в тому числі конфліктогени;
 • дослідите зв’язок вербальної і невербальної комунікації;
 • вдосконалите уміння слухати та чути, формулювати безоціночні   повідомлення;
 • а також навички конструктивної комунікації: перефразування, віддзеркалювання, резюмування та ін.,
 • навчитесь доречно ставити різні види запитань,
 • відпрацюєте «я»-висловлювання. 

Результат: 

ви володієте необхідними медіатору інструментами спілкування, тобто комунікативно компетентні.

 

ТРЕНЕРИ:

Вероніка Волошина

 

Медіатор, тренер з трансформації конфліктів. 

Член Національної асоціації медіаторів України. Співзасновниця Придніпровського центру медіації.

Автор і ведуча тренінгових ігор в конфлікт "Стильний зоопарк", "Гусак" (серія), “Enemy tag” та ін. Досвід тренерської роботи -  понад 15 років, з них 9 - в сфері трансформації конфліктів.

 

 

Сергій Бабанін

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, медіатор (в 2018-2019 рр. закінчив курси підготовки медіаторів в Центрі позасудового вирішення спорів, акредитованому Міністерством юстиції Словацької Республіки (м. Кошице).

Член Національної асоціації медіаторів України. Співзасновник Придніпровського центру медіації

 

СТРУКТУРА КУРСУ

 • заняття в режимі реального часу на платформі Zoom*

         -  3 модулі, 5 занять кожний

         -  пропоновані дні та час: 

             вівторок або середа 18:00 - 21:00

             субота  10:00 - 14:00

 • перегляд відео-уроків і виконання домашніх завдань

 Дата початку узгоджується з групою

 

СЕРТИФІКАТ по закінченні курсу

із зазначенням годин навчання, в тому числі практичного

*Присутність на заняттях обов’язкова, пропуск  більше 10% занять може стати причиною відмови у видачі сертифікату

 

РЕЄСТРАЦІЯ 

 

ВАРТІСТЬ

При оплаті помодульно - 4 150 грн.

При оплаті за 2 модулі - знижка 5% (7 885 грн. замість 8 300 грн.)

При оплаті за весь курс - знижка 10% (11 205 грн. замість 12 450 грн.)

При оплаті помодульно можлива оплата частинами

Тип: Продукт
Тематика: Soft skills

Каталог продукта