Luda Vesper

Luda Vesper

 • Call
 • Write

Програма тренінг - семінару:

 

Мета:

 1. Підвищити комунікаційні навички працівників сфери освіти, виховання та навчити їх використовувати на практиці різні методи і інструментарій ділового спілкування.
 2. Познайомити учасників з сучасними підходами до ділового спілкування (бізнес – комунікації) і формурованню власного іміджу та іміджу навчального закладу, компанії, які вони представлять.
 3. Передати знання та виробити практичні навички формування і донесення власного іміджу та іміджу навчального закладу до різних цільових груп.

  Завдання:

  1. Визначити рівень комунікаційних якостей учасників (анкетування, опитування, аналіз, самопрезентація, ділові та рольові ігри, разігрування різних ситуацій спілкування, запобігання та подолання конфліктів).
  1. Навчитись використовувати різноманітні способи і методи роботи з інформацією: формування власного іміджу, інформаційного портрету навчального закладу, робота з різними цільовими групами у ділових комунікаціях.
  1. Познайомити учасників з особливостями ділових комунікацій в різних сферах життя: ділові та рольові ігри, разігрування різних життєвих ситуацій.
  2. Навчитись застосовувати на практиці отримані знання, вміння та навички, в т.ч.: ділові комунікації, переписка, телефонні, письмові, смс, E-mail переговори, комунікації в соціальних мережах.
  3. Вироблення особистої та командної стратегії формування і просування іміджу в середовищі батьків, колег, партнерських організацій та інших контактних аудиторіях - соціальні мережі,  ЗМІ, керівництво, професійне середовище.

   Цільова аудиторія тренінгу – семінару:

   Працівники сфери освіти, виховання - вчителі, викладачі, вихователі, няні, гувернантки

 4.  

Навчальна програма

"Навколишній світ у твоїх долонях®"

 АВТОР ВЕСПЕР  ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА

Програма складається з модулів: підготовчого, для початкової школи, середньої, старшої, які тематично пов'язані з традиційною шкільною програмою.

Є практика виладання програми для дітей 4-5 років.

Метологічна основа  базується на експрес – методиці навчання з основних предметів.

Вступ.

Сучасні умови життя вимагають оволодіння різноманітними областями знань, а формалізований підхід до них залишає без уваги величезні ресурси дитячого організму.

Відомо, що дитина росте нині зануреною у інформаційний простір і необхідно використовувати у вихованні і освіті такі механізми, які б дозволили їй орієнтуватися у світі згідно власних потреб та морально-етичних вимог соціуму.

Курс складається з декількох модулів, згідно з віковими категоріями учнів:

 1. Базовий модуль "Навколишній світ у твоїх долонях", який впроваджується на усіх етапах навчання і є фундаментом для нарощування і збагачення знань по різним предметам.
 2. Модуль для середньої школи.
 3. Модуль для старшої школи.
 4. Модуль «Тренінги для тренерів» для викладачів.

Мета програми - отримання учнями універсальної освіти, яка допоможе розуміти цілісність світу і взаємозв’язок різних предметів. Такий підхід створить сприятливі умови для подальшого нарощування знань та стійкої мотивації навчання протягом усього життя.

Окремо розроблений модуль  «е-інклюзія» для дітей з особливими потребами.

Навчання за даною методикою дозволяє не тільки швидко і в повному обсязі освоїти  шкільну програму, але і збагачувати знання в кожній предметній області протягом життя.

Практична методика, за якою викладається програма:

 • спираючись на курс підготовчого відділення збагачувати знання згідно вимогам шкільної програми;
 • поступово, поєднуючи понятійні ансамблі з різних предметів - математики, мови, музики, образотворчого мистецтва, геометрії, тощо, відтворювати в уяві дитини ідею "універсального знання";
 • гармонійно поєднувати на заняттях ігрові ситуації з навчальним процесом;
 • розвивати пам’ять;
 • плавний перехід від перших елементарних понять початкової школи до більш складних середньої школи на основі їх взаємообумовленості та зв’язку;
 • постійно приділяти увагу практичному використанню знань. Наприклад, застосування математики у музиці, відтворення геометричних понять у навколишньому середовищі, тощо;
 • тренування просторового бачення, конвертація двомірних понять у тримірні;
 • поєднання гуманітарних предметів з точними: конвертація схем побудови речення у математичні одиниці;
 • початок факультативного вивчення предметів за інтересами.

 

Базовий модуль "Навколишній світ у твоїх долонях" є основою структурної організації навчальної програми.

Результатом подібної подачі матеріалу має стати заохочення до навчання, усвідомлення шляхів навчального процесу, вироблення у дитини стійкого інтересу до одержання знань, вибору майбутньої професії.

Кінцевий результат - виховання здорової, щасливої, повноцінно розвиненої людини.

Навчальна програма "Навколишній світ у твоїх долонях" базується на принципах збереження цілісного уявлення дитини про світ, як передумови для формування фізичного і психічного здоров’я людини.

Даний підхід передбачає збагачення традиційної навчальної програми матеріалами, одержаними через мережу Інтернет, використання телекомунікаційних засобів.

Головний принцип підбору матеріалів курсу - використання ідеї єдності знань про світ, яку буде покладено за основу нарощування знань по окремим предметам.

Програма викладається як у традиційній формі: клас / вчитель, так і з застосуванням мультимедійних освітніх ресурсів. Особливе значення програма набуває при професійному використанні вчителем переваг інформаційно-комунікаційних технологій під час проведення уроку.

Навчання методиці (для вчителів, вихователів, батьків) викладання програми «Навколишній світ у твоїх долонях» здійснює автор програми тьютор Веспер Людмила Леонідівна. Кожний учасник отримує сертифікат про закінчення курсу, пакет методичної, дидактичної та інформаційної літератури. Навчання можна продовжити і вдосконалювати протягом всієї викладацької діяльності.

 Довідки за тел. +380673988064 Людмила Леонідівна Веспер

 

 

 

Друзі! Формуються 2 групи для навчання за Програмою "Навколишній світ у твоїх долонях". Запрошую в групи для навчання дітей 5-6 та 7-8 років.

Залишилось 4 місця в групі 5-6 років та 5 місць в групі 7-8 років.

Програма базується на експрес – методиці навчання з основних шкільних предметів. Програма збагачена матеріалами, що розвивають пам'ять, творче мислення, стимулюють до освоєння нових знань з природничих предметів. Навчальна програма дозволяє швидко і якісно охопити матеріал по основним шкільним предметам, зберігаючи час на заняття творчістю, спортом.

 

Навчання дозволяє не тільки швидко і в повному обсязі освоїти шкільну програму, але і збагачувати знання в кожній предметній області протягом життя. Програма розрахована на дітей, які навчаються в спеціалізованих школах (спортивних, мистецьких тощо) і пропускають заняття у школі через участь у змаганнях, конкурсах, тренуваннях. Програма включає елементи арт терапії, розвитку творчого мислення, дозволяє факультативно освоїти знання з основних шкільних предметів та самостійно нарощувати знання з різних предметів протягом життя. Програма складається з основних модулів, згідно з віковими категоріями / рівнем відставання учнів: 1. Базовий модуль "Навколишній світ у твоїх долонях", який впроваджується на усіх етапах навчання і є фундаментом для нарощування і збагачення знань по різним предметам. 2. Модуль для початкової / середньої школи Навчання методиці викладання програми «Навколишній світ у твоїх долонях» здійснює автор програми тьютор Веспер Людмила Леонідівна. Програма викладається для учнів та для вчителів (тренінг для тренерів) Кожен учень отримує сертифікат про закінчення курсу, пакет методичної, дидактичної літератури та інформаційну підтримку протягом 1 року. Телефон для довідок +380673988064